Opalescence hampaiden valkaisutuotteita saa vain hammaslääkäriltä

Ultradent Products, Inc. -
yhtiön tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 16. joulukuuta 2022


Privacy Shield -järjestelyn tietosuojalausunto

Ultradent Products Inc. ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt ("Ultradent," "me" tai "meidän") noudattavat Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamaa Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Euroopan unionin jäsenmaista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Ultradent Product's Inc. on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield tietosuojaperiaatteita, jotka koskevat ilmoittamista, valintaa, vastuuta eteenpäin siirtämisestä, turvallisuutta, tietojen eheyttä ja tarkoituksen rajoitusta, pääsyä, takautumista, täytäntöönpanoa ja vastuuta. Jos tämän tietosuojakäytännön käytäntöjen ja Privacy Shield -järjestelyn tietosuojaperiaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -järjestelyn tietosuojaperiaatteet pätevät. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella sertifikaattisivuamme osoitteessa www.privacyshield.gov.

Tietoturva ja -suoja on tärkeä asia Ultradent Products, Inc. -yhtiölle ja sen tytäryhtiöille, mukaan lukien Oratech, LLC:lle (yhdessä "Ultradent"). Ultradent on vahvasti sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, työntekijöidensä, kumppaneidensa ja muiden henkilötietonsa Ultradentille uskovien henkilötiedot. Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on muun muassa kuvata käytännöt, joita Ultradent noudattaa Ultradentin saamien henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä, käytössä ja jakamisessa.

Tietosuojakäytännön soveltuvuus

Yhdysvalloissa sijaitseva Ultradent Products, Inc. on vastuussa sen ja tytäryhtiöidensä hallinnassa olevista henkilötiedoista. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, saatat olla tekemisissä yhden seuraavista Ultradent-tytäryhtiöistä kanssa: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd tai Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Ultradentin ja sen tytäryhtiöiden keräämiä, käsittelemiä ja säilyttämiä henkilötietoja.

Tässä tietosuojakäytännössä henkilötiedot tarkoittavat tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa tai joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen, mukaan lukien henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Työkontekstissa henkilötiedot sisältävät myös henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä synnyinmaan, siviilisäädyn, yhteystiedot hätätilanteessa, palkkatiedot, työehdot ja työhön liittyvät tutkinnot (kuten suoritetut koulututkinnot). Henkilötietoja eivät ole tiedot, jotka ovat tunnistetiedottomia, anonyymeja tai julkisesti saatavilla, tai tilanteet, joissa käytetään salanimiä (salanimen käytössä nimet tai muut tunnisteet korvataan vastikkeilla, jolloin yksittäisen henkilön tunnistaminen ei ole mahdollista).

Henkilötietoja voidaan siirtää tarkoituksellisesti Yhdysvaltoihin ja niiden ulkopuolelle. Tähän voivat sisältyä siirrot maihin, joissa ei ole käytössä asuinmaasi tietosuojalakeja vastaavia tietosuojalakeja. Jakamalla henkilötietojasi Ultradentin kanssa ymmärrät, että henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa ja niiden ulkopuolella.

Privacy Shield -järjestely Euroopan talousalueen (ETA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan henkilötietojen siirrosta Yhdysvaltoihin

Ultradent noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Euroopan talousalueen jäsenmaista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti siirrettyjen, Ultradentin käsittelemien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Ultradent on vahvistanut noudattavansa ilmoittamista, valintaa, vastuuta eteenpäin siirtämisestä, turvallisuutta, tietojen koskemattomuutta, pääsyä ja täytäntöönpanoa koskevia tietosuojaperiaatteita. Jos tämän tietosuojakäytännön kohtien ja Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -järjestelyn periaatteet pätevät. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella Ultradentin sertifikaattisivua osoitteessa www.privacyshield.gov.

Ultradent tunnustaa Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien henkilöiden oikeuden päästä Privacy Shield -järjestelyn mukaisiin henkilötietoihinsa. Henkilöt voivat tarkastella ja muokata henkilötietojaan kirjautumalla tiliprofiiliinsa tai ottamalla Ultradentiin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Ultradent on vastuussa vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä ja niiden myöhemmistä siirroista kolmansille osapuolille, jotka toimivat sen edustajina. Ultradent noudattaa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita ETA:sta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta saatujen henkilötietojen eteenpäin siirroissa, eteenpäin siirtojen vastuusäännökset mukaan lukien. Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti Ultradent Products, Inc. on vastuussa henkilötietojen siirroista edustajinamme toimiville kolmansille osapuolille, jos emme voi todistaa, ettemme olleet osallisina vahinkoihin johtaneissa tapahtumissa.

Tietyissä tilanteissa Ultradentin voi olla tarpeen jakaa henkilötietoja viranomaisten lainmukaisten pyyntöjen perusteella, muun muassa noudattaakseen kansallisen turvallisuuden tai lainvalvonnan vaatimuksia.

Uusiminen ja varmennus

Ultradent uudistaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sertifiointinsa vuosittain, ellei Ultradent myöhemmin määritä, ettei se enää tarvitse tällaista sertifiointia, tai ellei se päätä ottaa käyttöön muuta riittävyyttä koskevaa menetelmää. Ennen uudelleensertifiointia Ultradent suorittaa sisäisen varmennuksen varmistaakseen, että sen henkilötietojen käsittelyä koskevat vahvistukset tai väittämät ovat asianmukaisia ja että Ultradent on toteuttanut näitä menettelyjä asianmukaisesti. Osana varmennusprosessia Ultradent:

 • tarkistaa Ultradentin sivustossa julkaistun tietosuojakäytännön varmistaakseen, että käytäntö (i) noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatteita, (ii) kuvaa asianmukaisesti Ultradentin henkilötietojen keräämistä koskevat käytännöt ja menettelyt ja (iii) määrittää Ultradentin osallistumisen EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn ja sen, miten EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -ohjelmasta ja Ultradentin tietosuojaohjelmasta voi saada lisätietoa
 • varmistaa, että henkilöt, joiden henkilötietoja Ultradent kerää, saavat tietää menettelytavasta, jolla he voivat lähettää kommentteja, ehdotuksia, kysymyksiä tai valituksia ja menettelytavasta, jolla kysymyksiin tai valituksiin tartutaan ja niitä ratkaistaan, mukaan lukien puolueeton kiistojen ratkaisu, tarpeen mukaan (Ultradent saattaa tehdä tämän julkisen tietosuojakäytännön tai muiden keinojen kautta)
 • tarkistaa prosessit ja menettelytavat, joita Ultradent käyttää antaessaan henkilöstölleen koulutusta Ultradentin osallistumisesta EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn ja henkilötietojen asianmukaisesta keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä.

Ultradent valmistelee sisäisen varmennuslausunnon vuosittain.

Privacy Shield -järjestelyn täytäntöönpano ja kiistojen ratkaisu

Mitä tulee henkilötietoihin, jotka on vastaanotettu tai siirretty Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti, Ultradent on Federal Trade Commission ("FTC") -viraston toimeenpanovallan alainen.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden mukaisesti Ultradent on sitoutunut ratkaisemaan henkilötietojen suojausta, keräämistä ja käyttöä koskevat valitukset. Kysymykset tai huolenaiheet, jotka koskevat Ultradentin henkilötietojen käyttöä, voi osoittaa Ultradentille käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.

Sähköpostitse: Privacyde@Ultradent.com

Postitse: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent on lisäksi sitoutuunut viemään ratkaisemattomat privacy shield-periaatteen mukaiset tietosuojavalitukset sitoutumattoman BBB EU PRIVACY SHIELD ratkaisuelimen käsiteltäväksi, joka on BBB:n kansallisten ohjelmien alainen organisaatio. Jos et kohtuullisessa ajassa saa tietoa valituksesi vastaanottamisesta, tai jos valituksesi ei ole osoitettu oikein, ole hyvä ja hae lisätietoja osoitteesta https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints Siellä voit myös tehdä asiaa koskevan valituksen. Palvelu on sinulle maksuton.

Ultradent sitoutuu tekemään yhteistyötä paneelin kanssa, jonka EU:n tietosuojaviranomaiset ovat perustaneet, ja noudattamaan paneelin antamia ohjeita, jotka liittyvät henkilöstöä koskeviin, Euroopan talousalueelta työsuhteen kontekstissa siirrettäviin tietoihin.

Jos olet ETA-maan tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen tai sijaintisi on Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä työsuhdetietoihin liittyvää valitustasi ole kuitattu ajallaan tai jos työsuhdetietoihin liittyvää valitustasi ei ole käsitelty asianmukaisesti, voit pyytää apua ottamalla yhteyttä alla olevaan riidanratkaisutahoon, joka on kolmas osapuoli:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tietyissä tilanteissa voit aloittaa sitovan välimiesmenettelyn Privacy Shield -järjestelyyn liittyvän kiistan ratkaisemiseksi. Jotta voit aloittaa välimiesmenettelyn, sinun on tehtävä seuraavat vaiheet ennen sovitteluhakemuksen tekemistä: (1) esitä valitus suoraan Ultradentille ja anna Ultradentille mahdollisuus ratkaista asia, (2) käytä itsenäistä riidanratkaisumenetelmää, tässä tapauksessa Council of Better Business Bureaus järjestöä ja (3) esitä valitus asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle ja anna Yhdysvaltain kauppaministeriölle mahdollisuus ratkaista kiista sinulle kuluttomasti. Saat lisätietoja sitovasta välimiesmenettelystä Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -järjestelystä: Annex I (Binding Arbitration).

Tietojen keräys

Ultradentin keräämät tiedot rajoittuvat tiettyihin tietoihin, joita Ultradent tarvitsee oikeutettujen etujensa tavoittelemiseen (mukaan lukien suhteiden luominen ja ylläpitäminen asiakkaiden kanssa, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan hallinta) ja varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden sääntelyelinten sekä paikallisen, osavaltion, kansallisen ja kansainvälisen lain suhteen.

Esimerkkejä Ultradentin keräämistä tiedoista ovat muun muassa henkilön nimi, liikenimi, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero ja luottokorttitiedot (vain ostojen yhteydessä).

Ultradent voi käyttää kuluttajatietojen keräämiseen tiettyjä verkkopohjaisia tekniikoita, kuten evästeitä (pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän selaimeen), jäljitteitä (sähköisiä kuvia, jotka mahdollistavat sivun tai tiettyjen evästeiden käyttäjien laskemisen) tai muita vastaavia tekniikoita. Ultradent voi kerätä tietoja myös asiakkaiden ostolomakkeista, Ultradentin asiakaspalveluosaston viestinnästä ja tietopyynnöistä. Voit kieltäytyä evästeiden hyväksymisestä aktivoimalla selaimestasi asetuksen, jolla kieltäydyt evästeiden asettamisesta. Jos kuitenkin valitset tämän asetuksen, et välttämättä voi käyttää tiettyjä Ultradentin sivuston osia. Tietyt verkkoselaimet sallivat sinun ottaa käyttöön do not track -vaihtoehdon, joka lähettää signaaleja vierailemillesi verkkosivuille ja osoittaa, ettet halua verkkotoimintojasi jäljitettävän. Tämä ominaisuus on eri kuin evästeiden estäminen, sillä selaimet saattavat silti hyväksyä evästeitä, vaikka do not track -vaihtoehto olisikin otettu käyttöön. Ultradent ei tällä hetkellä ota huomioon do not track -signaaleja. Jos Ultradent tekee niin tulevaisuudessa, tätä tietosuojakäytäntöä päivitetään sen mukaisesti.


Markkinointi

Ultradent saattaa ottaa sinuun ajoittain yhteyttä sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa ja tarjota sinulle tietoa tapahtumista, tuotteista, palveluista ja sisällöstä, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos sovellettava laki vaatii, että Ultradentin on saatava nimenomainen suostumuksesi, ennen kuin se voi lähettää sinulle tietyn tyyppistä markkinointiviestintää, Ultradent lähettää sinulle vain tämän tyyppistä viestintää saatuaan nimenomaisen suostumuksesi.

Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa täyttämällä ja lähettämällä Ultradentille asianmukaisen suostumuksenperumispyynnön käyttämällä itsepalvelupyyntöjen ja huollon tietosuojahallintalinkkien tietoportaalia, joka on saatavilla osoitteessa https://www.opalescence.eu/privacy-management.

Tietojen käyttötavat

Yleisesti ottaen Ultradentin keräämät henkilötiedot auttavat Ultradentia tarjoamaan palveluita asiakkailleen ja työntekijöilleen, noudattamaan oikeusvelvollisuuksiaan, ratkaisemaan kiistoja ja täytäntöönpanemaan sopimuksia. Lisäksi Ultradentin harjoittaman henkilötietojen keräyksen ansiosta Ultradent voi pitää asiakkaansa, työntekijänsä ja kolmannet osapuolet ajan tasalla erilaisista Ultradentiin liittyvistä aiheista, kuten viimeisimmistä tuotejulkistuksista ja Ultradentin tulevista tapahtumista, ja lähettää tärkeitä ilmoituksia, kuten viestejä ostoista ja Ultradentin ehtojen ja käytäntöjen muutoksista. Ultradent käyttää henkilötietoja myös tuotteidensa ylläpitämiseen ja tukemiseen, pyydettyjen palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen asiakkaille, Ultradentin sivustojen, tuotteiden, palveluiden, sisällön ja asiakasviestinnän luomisen, kehittämisen, käytön, tarjoamisen ja parantamisen tukemiseen ja markkinoinnin, mainonnan ja myynnin parantamiseen. Lisäksi Ultradent voi käyttää ennalta määrättyjä järjestelmään annettuja henkilötietoja apuna käyttäjien tunnistamisessa ja sisäisiin tarkoituksiin, kuten auditointeihin, tietoanalyyseihin ja tutkimukseen.


Tietojen siirto ja jakaminen

Ultradent on kansainvälinen organisaatio, jolla on sopimuksia ja liikesuhteita kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi henkilötietoja voi olla välttämätöntä siirtää kansainvälisesti. Tällaisissa tapauksissa ja tarpeen mukaan Ultradent hankkii riittävyyttä koskevan päätöksen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Jos riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole, Ultradent noudattaa henkilötietojen siirtojen suojaamista koskevia alan yleisesti hyväksyttyjä standardeja.

Ultradentin keräämiä henkilötietoja ei myydä muille organisaatioille, lukuun ottamatta tämän tietosuojakäytännön kohdassa Kalifornian asukkaat kuvattuja tapauksia. Jos tämä käytäntö muuttuu tulevaisuudessa, päivitämme tätä käytäntöä vastaamaan sitä ja tarjoamme henkilöille mahdollisuuden jättäytyä pois tai liittyä, sillä Ultradent saattaa jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun se on tarpeen oikeudellisten liiketoimintojen suorittamiseksi (mukaan lukien esimerkiksi tytäryhtiöiden kanssa; yritykset, jotka tarjoavat Ultradentille teknistä tukea ja apua Ultradentin sivustojen kanssa; rahoituslaitokset, jotka käsittelevät maksuja asiakkaiden tekemille tilauksille; tavarantoimittajat ja muut kolmannet osapuolet, jotka toimittavat asiakkaiden tilaamia tuotteita tai palveluita). Ultradent voi jakaa henkilötietoja myös seuraavissa tapauksissa:

 • lain niin vaatiessa tai salliessa, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeusprosessin noudattamista varten
 • kun Ultradent uskoo vilpittömästi, että jakaminen on välttämätöntä oikeuksiensa suojaamisen, henkilön turvallisuuden suojaamisen, muiden turvallisuuden suojaamisen, petoksen tutkimisen tai hallituksen pyyntöön vastaamisen kannalta
 • tutkiakseen tämän tietosuojakäytännön tai muun sovellettavan sopimuksen mahdollisia rikkomuksia
 • kolmannelle osapuolelle ennakkoon antamasi luvan mukaisesti
 • jos Ultradentissa tapahtuu liiketoimintamuutoksia, kuten fuusio, yritysosto toisen yrityksen toimesta tai sen varojen tai niiden osan myynti.

Lisätietoa Ultradentin käyttämistä suojakeinoista saa ottamalla Ultradentiin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Tietoja koskevat oikeudet ja muutoksenhakukeinot ETA-alueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan henkilöille

Ultradent pyrkii vilpittömästi tarjoamaan henkilöille pääsyn henkilötietoihinsa, joita Ultradent kerää, käsittelee ja säilyttää. Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevilla henkilöillä on tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia, jotka saattavat olla rajoitusten alaisia. Näihin oikeuksiin kuuluvat oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin ja niiden oikaisua tai poistoa, hankkia henkilötietojen käsittelyrajoitus tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää kopio henkilötiedoista itselle tai kolmannelle osapuolelle. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, lähetä pyyntösi Ultradentille käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja.


Euroopan talousalueella sijaitsevilla henkilöillä on myös oikeus jättää valitus henkilötietojensa käsittelystä soveltuvalle tietosuojaviranomaiselle. Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat henkilöt voivat lukea lisätietoja alueensa tietosuojaviranomaisesta osoitteessa ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent käsittelee kaikkia pyyntöjä sovellettavan lainsäädännön sekä Ultradentin sisäisten turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Kalifornian asukkaat

Tämä osa koskee ainoastaan Yhdysvaltain Kaliforniassa asuvia henkilöitä ja täydentää muita tässä tietosuojakäytännössä annettuja tietoja. Kalifornian kuluttajansuojalaki vuodelta 2018 (California Consumer Privacy Act, CCPA) takaa Kalifornian asukkaille tietyt oikeudet ja edellyttää meiltä tiettyjä tiedonantoja. Jos olet Kalifornian asukas, sinulla on oikeus (i) pyytää meitä poistamaan sinusta keräämämme henkilötiedot, (ii) pyytää meitä luovuttamaan sinusta keräämämme henkilötiedot, (iii) pyytää meitä ilmoittamaan, myymmekö (tai olemmeko myyneet) henkilötietojasi, (iv) kieltäytyä henkilötietojesi myynnistä (siinä määrin, missä myymme henkilötietojasi) ja (v) olla kohtaamatta syrjintää käyttäessäsi CCPA:n sinulle myöntämiä oikeuksia. CCPA määrittää "myynniksi" tai "myymiseksi" laajasti myös sellaisia tilanteita, joita ei perinteisesti katsota henkilötietojen myynniksi. Siksi voi olla, että joissain tilanteessa me myymme (CCPA:n määritelmän mukaan) henkilötietoja. Jos haluat käyttää oikeuttasi kieltäytyä tällaisesta myynnistä, sinä tai valtuutettu edustajasi voitte lähettää meille asiasta pyynnön seuraavalla sivulla: https://www.opalescence.eu/privacy-management. Jos haluat käyttää muita CCPA:n sinulle takaamia oikeuksia, sinä tai valtuutettu edustajasi voitte ottaa meihin yhteyttä lähettämällä vahvistettavissa olevan kuluttajapyynnön seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pyynnössä on oltava riittävästi tietoa, jotta voimme vahvistaa sinun olevan se henkilö, jolta olemme keränneet henkilötietoja, ja sen on annettava pyynnöstäsi riittävän tarkka kuvaus, jotta voimme ymmärtää ja arvioida sen sekä reagoida siihen.


Keräämme sinulta suorasti ja epäsuorasti (esimerkiksi tarkkailemalla verkkosivustossamme tekemiäsi toimia) seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja: (i) tunnistetiedot, joita ovat nimi, sähköpostiosoite, katuosoite ja puhelinnumero, (ii) pankkikortin tiedot, joita ovat nimi, kortin numero ja muut maksutiedot, (iii) kauppaan liittyvät tiedot, joita ovat ostetut tai harkitut tuotteet tai palvelut, muut osto- ja kulutustaipumukset tai historia, ja (iv) tiedot toiminnasta internetissä tai muussa sähköisessä verkossa, mukaan lukien selaushistoria, hakuhistoria ja tiedot vuorovaikutuksesta Ultradentin verkkosivuston kanssa.


Henkilötietojen keräämisen ja myymisen (CCPA:n määritelmän mukaan) sekä henkilötietojen käytön ja jakamisen tarkoitukset ovat ne tarkoitukset, jotka on eritelty tämän tietosuojakäytännön kohdissa Tietojen käyttötavat ja Tietojen siirto ja jakaminen.

Kahdentoista viime kuukauden aikana me olemme

 • keränneet seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja: (i) tunnistetiedot, (ii) pankkikortin tiedot, (iii) kauppaan liittyvät tiedot, (iv) maantieteelliset sijaintitiedot, (v) biometria- ja äänitiedot, (vi) ammattiin tai työhön liittyvät tiedot, (vii) koulutustiedot ja (viii) tiedot toiminnasta internetissä tai muussa sähköisessä verkossa
 • myyneet (CCPA:n määritelmän mukaan) seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja: tunnistetiedot, kauppaan liittyvät tiedot, tiedot toiminnasta internetissä tai muussa sähköisessä verkossa, maantieteelliset sijaintitiedot, biometria- ja äänitiedot, ammattiin tai työhön liittyvät tiedot, koulutustiedot ja edellisten tietoluokkien pohjalta tehdyt päätelmät, joita on käytetty profiilin luomisessa
 • luovuttaneet liiketoimintatarkoituksessa seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja: tunnistetiedot, kauppaan liittyvät tiedot, tiedot toiminnasta internetissä ja muussa sähköisessä verkossa, maantieteelliset sijaintitiedot, biometria- ja äänitiedot, ammattiin tai työhön liittyvät tiedot ja koulutustiedot
 • keränneet henkilötietoja seuraaviin luokkiin kuuluvista tietolähteistä: suoraan sinulta ja epäsuorasti sinulta
 • jakaneet henkilötietoja seuraaviin luokkiin kuuluvien kolmansien osapuolten kanssa: palveluntarjoajat, jotka helpottavat liiketoimintaamme, mainontaverkostot, internet-palveluntarjoajat, tietoanalytiikan tarjoajat, valtionlaitokset, käyttöjärjestelmät ja alustat, sosiaaliset verkostot ja kuluttajatietojen jälleenmyyjät.

California Civil Code -lain pykälä 1798.83 sallii Kaliforniassa asuvien, tämän verkkosivun käyttäjien pyytää tiettyjä tietoja Ultradentin henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällaisten pyyntöjen esittäminen tehdään ottamalla yhteyttä Ultradentiin alla kuvatulla tavalla.

Kaikille henkilöille, joiden henkilötietoja käsittelemme

Kun Ultradentille tehdään henkilötietoja koskeva pyyntö ja ennen kuin Ultradent käsittelee pyynnön, pyynnön tekevän henkilön on tunnistauduttava ja ilmoitettava tiedot, joihin hän pyytää pääsyä, korjausta tai poistoa. Tehdessään muutoksia henkilötietoihinsa henkilöiden on annettava todenmukaiset, täydelliset ja virheettömät tiedot. Kun Ultradent saa tämän säännöksen mukaisen pyynnön, se ottaa huomioon muun muassa pyydetyn pääsyn aiheuttaman kuormituksen tai kulut, henkilön tietosuojaan kohdistuvat mahdolliset riskit ja sen, loukattaisiinko muiden kuin pyynnön tekevän henkilön oikeuksia. Ultradent vastaa pyyntöihin kohtuullisessa ajassa.

Henkilöt voivat tarkastella ja muokata henkilötietojaan kirjautumalla tiliprofiiliinsa tai ottamalla Ultradentiin yhteyttä. Pyytääkseen henkilötietojen poistamista henkilöiden on lähetettävä kirjallinen pyyntö käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Tietoturva

Ultradent on ottanut käyttöön prosesseja ja fyysisiä ja teknisiä varokeinoja suojautuakseen Ultradentin keräämien ja säilyttämien henkilötietojen valtuuttamattomalta pääsyltä ja estääkseen näiden henkilötietojen valtuuttamattoman käytön, muuntelun, vahingoittamisen tai jakamisen. Ultradentin keräämiä henkilötietoja säilytetään palomuurien takana. Ultradentin palvelimet sijaitsevat laitoksissa, joissa on käytössä fyysisiä turvamenetelmiä, kuten käyttäjän varmistukseen käytettävät salasanat ja muita vastaavia keinoja, jotka on kaikki suunniteltu estämään valtuuttamaton pääsy. Tietyntyyppisten henkilötietojen kohdalla Ultradent käyttää myös turvallista salaustekniikkaa suojatakseen saadut henkilötiedot entistä paremmin.

Ultradent rajaa pääsyn henkilötietoihin työntekijöihinsä, urakoitsijoihinsa ja edustajiinsa, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen hoitaa Ultradentin liiketoimintaa tämän tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Tällaisen kaiken henkilöstön on käsiteltävä henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Ultradent noudattaa yleisesti hyväksyttyjä standardeja suojatakseen henkilötietoja sekä siirron aikana että niiden vastaanottamisen jälkeen.

Vaikka Ultradent uskoo, että sen tietojen suojausta ja koskemattomuutta koskevat käytännöt ja menettelytavat ovat kohtuullisia, se ei voi taata, ettei henkilötietojen suojausta ja/tai koskemattomuutta vastaan rikota tai etteivät henkilötiedot altistu valtuuttamattomalle pääsylle, muuntelulle, vahingoittamiselle tai jakamiselle. Ultradent tarkistaa tietoturvamenettelynsä ja -käytäntönsä säännöllisesti ja voi päivittää niitä sen mukaan kuin katsoo kohtuullisesti välttämättömäksi saavuttaakseen alan standardien mukaisen tietojen suojauksen ja koskemattomuuden.

Tietojen säilytys

Ultradent pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, etteivät sen keräämät henkilötiedot ole liiallisia tarkoituksiin, joihin ne hankittiin, ja että niitä säilytetään vain sen ajan kuin on välttämätöntä tässä tietosuojakäytännössä määritetyn sallitun tarkoituksen saavuttamiseen, elleivät paikalliset, kansalliset ja/tai kansainväliset lait ja säännökset edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Vastuut ja hallinta

Ultradentin sisäinen tietosuojatoimisto valvoo Ultradentin tietosuojaohjelmaa, EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen mukaan lukien. Ultradentin nimitetty tietosuojavaltuutettu on vastuussa Ultradentin tietosuojaohjelmaan mahdollisesti tehtävien tärkeiden muutosten tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, huolenaiheet tai kommentit voi lähettää Ultradentille käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.

Ota yhteyttä Ultradentiin

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit, valitukset tai ehdotukset voi lähettää Ultradentille seuraavalla tavalla:

Jos olet Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ota yhteyttä Ultradentin tietosuojavaltuutettuun osoitteeseen Privacyde@Ultradent.com.

Jos olet Euroopan talousalueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, ota yhteyttä Ultradentiin osoitteeseen Privacy@Ultradent.com.

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit, valitukset tai ehdotukset voi myös lähettää Ultradentille postitse käyttämällä seuraavaa osoitetta:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Maksuton numero 1.888.230.1420

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Ultradent pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Jos tätä tietosuojakäytäntöä muutetaan, Ultradent tuo nämä muutokset saataville julkaisemalla ilmoituksen tässä sivustossa, lähettämällä sähköpostia tai jollakin muulla tavalla. Lue tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja erityisesti, ennen kuin annat Ultradentille henkilötietoja. Jatkamalla Ultradentin sivustojen käyttöä sen jälkeen, kun tätä tietosuojakäytäntöä on muutettu, hyväksyt muutetun tietosuojakäytännön ehdot.