Opalescence hampaiden valkaisutuotteita saa vain hammaslääkäriltä

KÄYTTÖEHDOT

Sivustojen omistusoikeus, käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot (ehdot) koskevat sitä, kuinka pääset näihin ehtoihin linkitettyihin, ne sisältäviin tai niihin viittaaviin Ultradent Products Inc:n (Ultradent) omistamiin sivustoihin, sivustojen mobiiliversioihin ja mobiilisovelluksiin (sivusto) ja käytät niitä. Käyttämällä sivustoja tai käymällä niissä hyväksyt, että nämä ehdot koskevat sinua, ja sitoudut noudattamaan niitä ja kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Lue nämä ehdot huolellisesti. Jollet hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoja äläkä käy niissä.

Ultradent pidättää oikeuden muuttaa sivustoja ja näitä ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilmoittamatta siitä sinulle. Tarkista nämä ehdot, tietosuojakäytäntö mukaan lukien, säännöllisesti muutosten varalta. Jatkamalla sivustojen käyttämistä sen jälkeen, kun näiden käyttöehtojen muutokset on julkaistu, hyväksyt muutokset.

Sivustojen käyttö

Sivustojen sisältämät tai niiden kautta tarjolle tuodut sivut, kaikki sisältö ja materiaali, mukaan lukien logot, teksti, grafiikat, kuvat, tiedot, data, ääni, video tai muu sisältö tai materiaali (sisältö) on sovellettavan tekijänoikeutta, tavaramerkkejä ja tuotteen ulkoasua koskevien lakien sekä useiden muiden immateriaalioikeuslakien ja epäreilusta kilpailusta annettujen lakien suojaamaa. Kun noudatat näitä ehtoja, Ultradent myöntää sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, tarkastella ja ladata materiaaleja sivustoista vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki muu sivustojen käyttö on kiellettyä. Näiden ehtojen rikkominen johtaa tässä kohdassa myönnetyn käyttöoikeuden välittömään peruuttamiseen ilman eri ilmoitusta sinulle.

Edellisessä kohdassa myönnetty rajoitettu etuoikeus pois lukien Ultradent ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia tai käyttöoikeuksia minkään patentin, tavaramerkin, käyttöoikeuden tai muun omistusoikeudellisen tai immateriaalioikeuden alaiseen materiaaliin. Suostut olemaan kopioimatta, jäljentämättä, julkaisematta, levittämättä, muokkaamatta, lähettämättä, siirtämättä, julkistamatta tai muutoin käyttämättä sivustojen tai sisällön osaa julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin sekä olemaan kopioimatta tai julkaisematta sivustoissa näkyvää materiaalia mihinkään verkkotietokoneeseen tai -palvelimeen ilman Ultradentin ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Saat käyttää sivustoista ladattavaa sisältöä vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jos suostut olemaan muokkaamatta tai muuttamatta sisältöä millään tavalla tai poistamatta tai muuttamatta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki tai muita ilmoituksia.

Tietosuoja

Käytät sivustoja Ultradentin tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on saatavana osoitteessa Ultradentin tietosuojakäytäntö1, (tietosuojakäytäntö) ja sen ehdot sisältyvät näihin ehtoihin täten viitteenä. Käyttämällä sivustoja ilmaiset lukeneesi tietosuojakäytännön ja hyväksyväsi sen ehdot.

Tavaramerkit

Sivustoissa näkyvät tavaramerkit ovat rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka Ultradent omistaa tai joihin sillä on lisenssi tai tarvittaessa käyttölupa, eikä niitä saa jäljentää, kopioida tai muokata millään tavalla ilman tavaramerkin omistajan ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Sivustoissa näkyvien tavaramerkkien väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä.

Kolmannen osapuolen sisältö

Sivustot voivat sisältää tiettyä kolmannen osapuolen sisältöä ja/tai linkkejä kolmannen osapuolen sisältöön, kuten verkkosivustoihin tai materiaaleihin, jotka omistaa tai joita hallinnoi muut organisaatiot ja yksilöt (kolmannen osapuolen sisältö). Ultradent ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sisällöstä eikä anna mitään takeita sen tarkkuudesta, tehokkuudesta, ajantasaisuudesta tai sopivuudesta. Käyttämällä kolmannen osapuolen sisältöä sivustojen kautta hyväksyt, että teet niin omalla riskilläsi ja että Ultradentillä ei ole vastuuta siitä, että käytät tällaista kolmannen osapuolen sisältöä.

Tuotteiden saatavuus

Ymmärrät ja hyväksyt, että sivustossa kuvatut, viitatut, tarjotut tai tarjolle annetut Ultradent-tuotteet, -palvelut tai -ohjelmat eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla tai ovat saatavilla eri muodoissa eri sijainneissa. Ultradent pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden, palveluiden tai ohjelmien tarjoamista henkilöille tai maantieteellisillä alueilla oman harkintansa mukaan. Jos käytät sivustoja Yhdysvaltain ulkopuolelta, teet niin omasta aloitteestasi ja olet yksin vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Tuotteista, palveluista tai ohjelmistoista sivustoissa tehdyt tarjoukset raukeavat mikäli ne on kielletty.

Palvelun päättyminen

Hyväksyt, että Ultradent voi oman harkintansa mukaan ja sinulle ennalta ilmoittamatta päättää tai keskeyttää sivustojen käyttösi, jos Ultradent määrittää sinun rikkoneen näitä ehtoja tai muita sopimuksia tai säännöksiä, jotka voivat liittyä sivustojen tai sisällön käyttöösi, ja että Ultradent käyttää kohtuuden ja lain mukaan tarjolla olevia muitakin oikeuskeinoja. Lisäksi hyväksyt, että Ultradent voi päättää tai keskeyttää sivustojen käyttösi, jos (1) lainvalvonta tai muu viranomainen sitä vaatii, (2) pyydät poistamaan tilisi, (3) sivustoja tai niiden osia, käytäntöjä tai ehtoja muutetaan, (4) sivustojen toiminta keskeytyy tai ilmenee odottamattomia teknisiä ongelmia tai (5) Ultradent uskoo oman harkintansa mukaisesti, että sovellettava laki vaatii päättämistä tai keskeyttämistä tai se on muuten tarpeen. Hyväksyt, ettei Ultradent ole missään tilanteessa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sivustojen tai sisällön käyttösi päättämisestä.

Vastuuvapautus

Suostut vapauttamaan Ultradentin, sen tytäryhtiöt, virkamiehet, johtajat, työntekijät, edustajat, oikeudenomistajat ja toimeksisaajat vastuusta ja pitämään niitä viattomina koskien kaikkia vaateita, vahinkoja, velvoitteita, menetyksiä, vastuita, kustannuksia, velkoja ja kuluja (mukaan lukien muun muassa asianajopalkkiot), jotka johtuvat siitä, että (1) käytät sivustoja tai sisältöä, (2) rikot joitain näistä ehdoista tai (3) rikot sovellettavia lakeja tai säädöksiä. Ultradent pidättää oikeuden ryhtyä sinun kustannuksellasi yksinomaisiin puolustautumis- ja hallintatoimiin koskien kaikkia asioita, joissa sinun edellytetään vapauttavan Ultradent vastuusta, ja sitoudut toimimaan yhteistyössä Ultradentin puolustuksen kanssa tällaisia vaateita koskien. Suostut olemaan sovittelematta tällaista asiaa ilman Ultradentin ennalta myöntämää kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke ja vastuurajoitukset

TARJOTTU SIVUSTO JA SISÄLTÖ TARJOTAAN VAIN TIEDOKSI HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖSI SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN ILMAN MITÄÄN TAKEITA TAI TAKUITA. ULTRADENT KIISTÄÄ LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN SAAKKA KAIKKI TAKUUT TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI MUUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT LAATUA, KAUPATTAVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. KAIKKI SIVUSTOISSA TARJOTUT TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN, ETTÄ SIITÄ ILMOITETAAN SINULLE.

ULTRADENT EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU SIVUSTOJEN TAI SIVUSTOJEN KAUTTA TARJOTUN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, VAIKKA ULTRADENTIÄ VAROITETTAISIIN NIMENOMAISESTI TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VASTAAT ITSE TÄYSIN SIVUSTOJEN JA SIVUSTOJEN KAUTTA TARJOTUN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ. MIKÄLI OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOIHIN, AINOA OIKEUSSUOJAKEINOSI ULTRADENTIÄ VASTAAN ON SIVUSTOJEN KÄYTÖN LOPETTAMINEN. TÄMÄ VAPAUTUKSEN RAJOITUS ON OSA SINUN JA ULTRADENTIN VÄLISTÄ SOPIMUSTA. ULTRADENT EI TAKAA RAJOITUKSETTA, ETTÄ SIVUSTOT OVAT JATKUVASTI KÄYTETTÄVISSÄ, AJAN TASALLA, TURVALLISIA TAI VIRHEETTÖMIÄ. ULTRADENT EI VASTAA VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA SISÄLLÖSSÄ TAI SIVUSTOISSA VIITATN TAI LINKITETYN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSSÄ.

Sovellettava laki ja kiistojen ratkaisu

Hyväksyt, että kaikissa sivustojen ja sisällön käyttöäsi koskevissa kiistoissa sovelletaan Yhdysvaltain ja Utahin osavaltion lakeja ottamatta huomioon niiden lakien ristiriitaisuusehtoja. Hyväksyt Salt Lake Cityn, Utahin, osa- ja liittovaltion oikeusistuimen tuomiovallan ja toimipaikan etkä vastusta tuomiovaltaa tai toimipaikkaa. Edellä oleva toimipaikkaa koskeva ehto ei koske sinua, jos olet Euroopan unionissa asuva kuluttaja. Jos olet Euroopan unionissa asuva kuluttaja, voit esittää vaateesi asuinmaasi oikeusistuimissa. Mahdolliset näihin ehtoihin tai sivustoihin liittyvät vaateesi on esitettävä yhden (1) vuoden sisällä vaateen tai oikeustoimen syyn ilmenemisestä tai ne estetään. Vahingoista ei voi anoa eikä saada hyvityksiä juoksevat menot pois luettuna, paitsi että voittavalla osapuolella on oikeus saada korvaus kuluista ja asianajopalkkioista.

Yleistä

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Ultradentin välillä koskien sivustojen käyttöäsi ja korvaavat kaikki muut edellä olevaa koskevat kirjalliset tai suulliset sopimukset. Jos Ultradent ei ryhdy toimiin näiden ehtojen rikkomisen vuoksi, sitä ei tule pitää näiden ehtojen kohdista tai Ultradentin oikeuksista luopumiseksi, eikä minkään Ultradentin ja sinun tai kolmannen osapuolen välisiä toimia katsota näiden ehtojen kohtien muokkaukseksi. Ultradent ei ota vastaan vastatarjouksia näistä ehdoista, ja kaikki tällaiset tarjoukset torjutaan täten ehdottomasti. Jos pätevä juridinen viranomainen havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan miten tahansa kelpaamattomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta jätetään pois tarpeelliseen vähimmäismäärään saakka ja/tai korvataan kelvollisella kohdalla kelpaamattomuuden tai täytäntöönpanokelvottomuuden ratkaisemiseksi, ja loput näistä ehdoista säilyvät ennallaan, joten nämä ehdot pysyvät täysin voimassa. Sinä et saa siirtää tai luovuttaa näitä ehtoja ja mitään niissä myönnettyjä oikeuksia ja käyttöoikeuksia, mutta Ultradent voi luovuttaa ne ilman rajoituksia tai rajoitteita.


1Linkki Ultradentin yleisölle suunnattuun tietosuojakäytäntöön

© 2024 Ultradent Products, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.